Spelideeën

Heeft u een spelidee en wilt u dat graag aan ons voorleggen? Lees dan eerst de hieronder genoemde voorwaarden door. Voldoet u aan de voorwaarden, dan kunt u ons uw spelidee toesturen via concept@jumbo.eu.

Procedure voor inzenden van eigen spel, puzzel- en speelgoedconcepten

Waarom een procedure?

Jumbo is actief in de hele wereld en komt op die manier regelmatig in aanraking met nieuwe concepten en ideeën voor spellen, puzzels en speelgoed. Er bestaat een groot aantal bedrijven dat professioneel deze producten ontwikkelt. Zij hebben een grote kennis van de markt en van de behoeftes van hun potentiële klanten, maar bovenal weten zij welke concepten nieuw en beschermbaar zijn. Daarnaast heeft Jumbo een eigen afdeling productontwikkeling die voortdurend nieuwe concepten ontwikkelt tot nieuwe producten.
Om praktische en juridische redenen geeft Jumbo er de voorkeur aan om te werken met eigen concepten of met die van professionele en voor haar bekende bedrijven.
Wekelijks krijgt Jumbo van vele anderen dan deze professionals (dus van “amateur” bedenkers) ongevraagd spel-, puzzel- en speelgoedconcepten (hierna: “concepten”)  toegezonden. Dat grote enthousiasme is leuk en Jumbo wil daar uiteraard ook graag een oog voor open houden, maar wel vergt dat goede afspraken over de wijze waarop deze concepten in behandeling worden genomen en welke rechten daar al dan niet aan ontleent kunnen worden.

Wanneer en hoe stuurt u een concept in?

U zult vooral vooraf zelf een afweging moeten maken of uw concept iets toevoegt aan wat er al in de speelgoedwinkel aanwezig is. Dat is natuurlijk een voorvraag die soms lastig te beantwoorden is, maar bent u een “spelfanaat” dan kunt u die inschatting wellicht vooraf al redelijk maken.

Mocht u van mening zijn dat uw concept nieuw en wellicht zelfs uniek is en Jumbo het concept willen voorleggen voor verdere ontwikkeling/distributie dan kan dat in eerste instantie alleen via de email naar concept@jumbo.eu.

Het concept wordt uitsluitend in behandeling genomen wanneer de e-mail van de volgende informatie is voorzien:
a. korte beschrijving van het concept
b. doelgroep spelers
c. doelgroep kopers
d. speelduur
e. evt. afbeeldingen van het concept

Verder dient u uw e-mail te voorzien van de volgende mededeling:
“Hierbij verklaar ik kennis te hebben genomen van de voorwaarden zoals Jumbo die stelt in haar procedure voor inzenden van eigen concepten en ik verklaar volledig akkoord te gaan met deze voorwaarden”

Voorwaarden bij inzending van uw concept

Bij inzending van een spelconcept aan Jumbo op welke wijze dan ook (post, e-mail, fax of per telefoon), verklaart u nadrukkelijk akkoord te gaan met de volgende voorwaarden:
1. U stuurt uw concept ongevraagd en vrijwillig in aan Jumbo.
2. U geeft Jumbo onherroepelijk toestemming het concept intern te bespreken en te beoordelen.
3. U verklaart dat u volledig rechthebbende bent op de voorgelegde concepten of de rechtmatige vertegenwoordiger van die rechthebbende(n). U vrijwaart Jumbo voor eventuele aanspraken van derden met betrekking tot (rechten op) het concept.
4. U kunt geen enkele rechten ontlenen aan de inzending van uw concept. Jumbo geeft geen garantie dat er iets met het toegestuurde concept wordt gedaan. Jumbo is te allen tijde bevoegd om de ontvangst en gewenste beoordeling van het spelconcept te weigeren zonder opgave van redenen.
5. Indien Jumbo geen interesse toont in uw concept zal zij binnen 60 dagen na ontvangst u daarover berichten. Mocht Jumbo geïnteresseerd zijn in uw concept dan zal zij contact met u opnemen om afspraken te maken. Mocht u abusievelijk geen reactie ontvangen binnen 60 dagen dan betekent dat in beginsel een afwijzing van uw concept.
6. Jumbo verklaart dat er vertrouwelijk kennis zal worden genomen van uw concept.
7. Jumbo verklaart dat zij uw concept niet zal gaan gebruiken zonder uw voorafgaande toestemming. Jumbo benadrukt daarbij dat er dagelijks vele concepten onder haar aandacht worden gebracht en dat daar ook vele gelijksoortige concepten/ ideeën tussen zitten. Jumbo aanvaart om deze reden geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van mogelijke gelijksoortige producten die door haar op markt worden gebracht nadat u uw concept heeft ingezonden.