Privacybeleid

Privacybeleid Koninklijke Jumbo B.V.
Oktober 2010

1. Inleiding
1.1 Dit privacybeleid legt uit hoe Koninklijke Jumbo B.V., gevestigd aan de  Westzijde 184, 1505 EK Zaandam, Nederland, en aan haar gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen (hierna te noemen "Jumbo") informatie over u verzamelt en hoe Jumbo deze informatie beschermt en gebruikt. Het behandelt alle persoonlijke informatie die u  verstrekt wanneer u een van onze Jumbo Websites (de "Websites") gebruikt, tenzij anders vermeld op de desbetreffende website. Het ziet ook toe op de door u verstrekte informatie wanneer er sprake is van van een promotionele partner van Jumbo waarbij u heeft gekozen voor het ontvangen van informatie vanuit Jumbo en akkoord bent gegaan met het doorsturen van uw gegevens door deze partner aan Jumbo maar waarbij u niet direct op een Jumbo website bent geregistreerd.
1.2 Jumbo heeft het recht om dit Privacybeleid van tijd tot tijd aan te passen en zal de meest recente versie van dit beleid op haar Websites plaatsen. Als Jumbo ooit wenst uw persoonlijke gegevens te gebruiken op een manier die niet in overeenstemming is met dit privacybeleid, zal Jumbo dit uitsluitend doen nadat zij hiertoe uw toestemming heeft verkregen.

2.  Wat voor soort informatie verzamelt Jumbo?
2.1 Jumbo zal op verschillende manieren persoonlijk identificeerbare informatie van u verzamelen  bijvoorbeeld wanneer u zich registreert op een van de Websites of gebruik maakt van een andere Jumbo service, meedoet aan wedstrijden of prijsvragen, navigeert op de Websites en reageert op communicatie-uitingen van Jumbo. Wanneer u zich online registreert, zult u kunnen kiezen of u (marketing)informatie wilt ontvangen. Indien wij uw toestemming verkregen hebben, kunnen wij uw informatie gebruiken om onze eigen goederen en diensten en diensten van geselecteerde derden te promoten en de informatie door te spelen aan andere organisaties met wie we samenwerken in cobranding activiteiten of aan andere zorgvuldig geselecteerde derden die rechtstreeks hun goederen en diensten bij u kunnen promoten.
2.2 Om u te registreren op een van haar Websites heeft Jumbo een aantal persoonlijke gegevens nodig, zoals uw naam, geslacht, geboortedatum, e-mailadres en een wachtwoord, voor de toegang tot de Websites.

3. Wat mag Jumbo doen met uw persoonsgegevens?
3.1 Deze informatie kan worden gebruikt voor marketing (wanneer u hier toestemming voor hebt  gegeven) en voor marktonderzoek:
 - Om onze diensten te optimaliseren en personaliseren;
 - Om u te informeren als u een prijs hebt gewonnen;
 - Om u nieuwsbrieven en informatie over Jumbo producten en diensten toe te sturen.
3.2 Om ervoor te zorgen dat de diensten en marketinginformatie die Jumbo u aanbiedt ook voor u  interessant is, maakt Jumbo gebruik van gegevens die over u zijn verzameld aan de hand van  (i) informatie over uw gebruik van deze en andere Jumbo Websites, (ii) uw reacties op berichten van ons en/of uw interactie met andere onderdelen van Jumbo zoals sociale media netwerken, (iii) informatie die u verstrekt wanneer u zich registreert op een van Jumbo’s Websites, (iv) klantonderzoeken of enquêtes, (v) informatie van andere bedrijven, waar u toestemming heeft gegeven om uw persoonlijke gegevens te delen en (vi) transactie gegevens.
3.3 Jumbo kan gebruik maken van een verscheidenheid van technische methoden, zoals cookies en web beacons, om deze informatie te verzamelen. U kunt ook cookies ontvangen van adverteerders. Jumbo heeft geen controle over deze cookies, en als u eenmaal heeft geklikt op de advertentie en de Websites verlaat, is dit privacybeleid niet langer van toepassing.

4. Wat doet Jumbo met deze informatie?
4.1 In lijn met alle toestemmingen die u aan Jumbo geeft, kan zij u direct marketing informatie sturen over Jumbo's eigen, of zorgvuldig geselecteerde derden goederen en diensten en uw gegevens doorgeven aan andere organisaties die mogelijk direct marketing informatie naar u sturen.
4.2 Als u zich bij ons registreert, ontvangt u een e-mail met een bevestiging van uw registratie of de vraag om uw registratie te bevestigen. U kunt ons op elk moment vragen uw persoonsgegevens te wijzigen door de e-mail te beantwoorden, of uw persoonsgegevens te verwijderen van onze mailinglijsten door te klikken op de Afmeldlink onderaan de verstuurde e-mail. We zullen u enkel en alleen e-mails sturen als u ons daar expliciet uw toestemming voor heeft gegeven.

5. Wie heeft er toegang tot deze informatie?
5.1 Jumbo kan uw gegevens delen met bedrijven in de Jumbo groep. Deze omvat al haar  dochterondernemingen en gelieerde entiteiten, waaronder haar ondernemingen die in het  algemeen geen producten en diensten onder de "Jumbo" merknaam aanbieden. Waar uw  informatie ook wordt verwerkt, Jumbo zal ervoor zorgen dat deze voldoende beschermd  wordt.
5.2 Alleen in de volgende situaties zullen we uw informatie doorgeven aan derden:
(i) Indien dit duidelijk vermeld was op het moment dat de informatie ingewonnen werd of u zich  registreerde en indien u, waar nodig, uw toestemming hiervoor heeft verleend.
(ii) Wanneer we een andere organisatie inschakelen om taken namens ons uit te voeren –  zoals het leveren van diensten of goederen. In dit geval mogen de organisaties uw informatie  alleen gebruiken om deze specifieke taak uit te voeren.
(iii) Indien we onderdelen van Jumbo verkopen aan een andere organisatie of fuseren met  andere bedrijven. In dit geval zal de koper uw informatie alleen kunnen gebruiken volgens  de bepalingen van dit privacybeleid.
(iv) Indien we redenen hebben om te menen dat de informatie vrijgegeven moet worden  omwille van juridische maatregelen. We kunnen ook informatie over geregistreerden vrijgeven  wanneer we te goeder trouw van mening zijn dat de geldende wetten en regels dit vereisen.
(v) Indien we derden inschakelen om de informatie te beheren en te verwerken voor de  doeleinden vermeld in het privacybeleid. We kunnen ook informatie delen met derden (zoals  accountants of juridisch adviseurs) om advies te verkrijgen. Dergelijke handelingen worden  vastgelegd in een rechtsgeldige overeenkomst, waarbij de rechten ter bescherming van  gegevens blijven gelden.
5.3 Omdat Jumbo wereldwijd actief is, kan het nodig zijn uw informatie internationaal over te  dragen aan ontvangers buiten de Europese Unie, hetzij binnen het Jumbo groep of aan  derden. U mag ervan uitgaan dat Jumbo alle maatregelen neemt om ervoor te zorgen dat uw privacy wordt beschermd. De bedrijven binnen Jumbo zullen zich aan dit privacybeleid houden en aan de regels, zoals officieel vastgesteld door de Europese Commissie, voor een passend beschermingsniveau ten opzichte van de regels inzake  gegevensbescherming van de EU-landen.
5.4 U dient zich ervan bewust te zijn dat wanneer u zich op een Jumbo Websites bevindt, u kan worden doorverwezen naar andere websites waar de verzamelde persoonlijke informatie buiten de controle van Jumbo valt en waar dit privacybeleid niet van toepassing is. Bijvoorbeeld, als u klikt op een advertentie, kan dit u naar een website van derden brengen. Het privacybeleid van deze nieuwe website zal dan van toepassing zijn op de verkregen informatie van u op die site.

6 Beleid met betrekking tot kinderen
6.1 Als u een kind bent (een persoon, jonger dan 16 jaar, die niet de wettelijke leeftijd heeft om  zijn toestemming te geven voor het verzamelen en verwerken van zijn gegevens) en zich bij  ons wilt registreren, dient u rekening te houden met de volgende stappen en regelgeving:
 - Jumbo vereist toestemming van een ouder of voogd en u moet (i) uw ouder of voogd  toestemming vragen om te registreren en (ii) laten bevestigen dat u toestemming hebt om u  te registreren en een e-mailadres van uw ouder of voogd indienen.
 - Jumbo kan om een mobiel nummer vragen als u zich inschrijft voor een dienst via uw  mobiele telefoon.
 - Jumbo stuurt dan een bericht naar uw ouder of voogd dat u geregistreerd bent en  afhankelijk van uw leeftijd en de locatie kan Jumbo uw ouder of voogd vragen om de toestemming voor registratie te bevestigen.
 - Jumbo kan ook controleren of de contactgegevens die u heeft  opgegeven inderdaad van uw  ouder of voogd zijn.
 - Als u heeft aangegeven dat u extra Jumbo diensten wilt ontvangen (enkel beschikbaar voor  bepaalde leeftijdsgroepen, zoals vermeld wanneer u zich registreert of wanneer u zich  abonneert op bepaalde diensten), zal Jumbo, waar nodig, uw ouder of voogd om  toestemming vragen.
 - Er mag geen informatie worden voorgelegd aan of geplaatst worden op de Websites  zonder toestemming van uw ouder of voogd.

7  Persoonsgegevens verwijderen of wijzigen?
7.1  U kunt Jumbo vragen uw persoonlijke informatie te wijzigen of te verwijderen uit een of meer  van onze mailinglijsten of uw inschrijving annuleren door te klikken op de Afmeldlink of elke  andere link waarvan Jumbo u voorziet.
7.2  Wij zullen ons in redelijkheid inspannen om uw naam te verwijderen uit de betreffende mailing  lijst binnen 10 werkdagen na uw verzoek.
7.3 Indien u vragen heeft over het gebruik van uw persoonlijke informatie of uw persoonlijke  gegevens wilt laten verwijderen, kunt u een e-mail sturen naar webmaster @ jumbo.eu of  schrijven naar: Koninklijke Jumbo B.V., t.a.v.: Webmaster Jumbo, Postbus 2224, 1500 GE  Zaandam, Nederland.