Spelidee?

U heeft een prachtidee waar u veel tijd in heeft gestoken. En nu wilt u dat graag aan spelletjesbedrijf Jumbo voorleggen. Dat snappen we en daar staan we natuurlijk voor open. Omdat we wekelijks vele ideeën krijgen aangeboden is het niet mogelijk om met een van onze collega’s telefonisch een afspraak te maken. U kunt ook niet ongevraagd langskomen, of uw product zomaar per post insturen. Wat kan dan wel?

Als u onderstaande aanwijzingen opvolgt, dan zorgen wij ervoor dat uw idee bij de juiste persoon in ons bedrijf terechtkomt en de aandacht krijgt die het verdient.

U verwacht van ons een professionele opstelling, wij verwachten die ook van u. Als wij tijd en geld in uw idee investeren, vragen wij u dit ook te doen voordat u uw idee aan ons opstuurt. Alleen een idee dat per e-mail wordt opgestuurd wordt in behandeling genomen, mits u daarbij voldoet aan de volgende vijf punten:

1.     U stuurt een e-mail met een korte omschrijving van uw idee en wat dit idee uniek maakt. Deze mail moet voorzien zijn van uw volledige naam, adres en telefoonnummer.

We krijgen met enige regelmaat ideeën binnen die al bestaan of deels gebaseerd zijn op ideeën waar al auteursrecht op rust. Controleer vooraf goed of uw idee echt uniek is. Dit vereist een gedegen onderzoek. Internet (te beginnen met boardgamegeek.com) is hier een handig medium voor. Bij twijfel kunt u aangeven wat er al op de markt is, zodat wij de afweging kunnen maken in hoeverre uw idee rechtenvrij is.

2.     U stuurt de volledige spelregels/werktekeningen/ideeomschrijving mee als bijlage. Alleen dan kunnen we uw idee goed beoordelen.

3.     U maakt een duidelijke productvideo waarin u uw idee aan ons uitlegt. U moet dus een handgemaakt model of prototype maken voordat u uw idee instuurt. Let erop dat u deze video als bijlage of als link aan de e-mail toevoegt en u deze niet als een aparte mail aan ons verstuurt.

Is het videobestand te groot om te mailen? Dan kunt u dit via een gratis dienst als Dropbox.com als link aan de e-mail toevoegen. Zorg ervoor dat dit bestand minimaal 60 dagen beschikbaar blijft.

4.     Deze tekst dient onder aan de mail te staan: “Hierbij verklaar ik kennis te hebben genomen van de voorwaarden zoals Jumbo die stelt in haar procedure voor inzenden van eigen concepten en ik verklaar volledig akkoord te gaan met deze voorwaarden.”

De algemene voorwaarden dient u dan ook aandachtig door te lezen en kunt u hieronder inzien.

5.     Dit alles moet in het Nederlands of Engels geschreven en gepresenteerd worden. Ideeën gepresenteerd in een taal anders dan het Nederlands of Engels kunnen we helaas niet beoordelen en dus ook niet in behandeling nemen.

U kunt uw e-mail, mits deze aan de bovengenoemde vijf punten voldoet, sturen naar: concept@jumbo.eu. Inzendingen die niet voldoen worden als niet verzonden beschouwd.

 

U heeft uw idee ingestuurd. En wat nu?

Binnen 60 dagen krijgt u per e-mail een reactie. Er zijn verschillende uitkomsten mogelijk. We zullen altijd proberen een zo passend mogelijk antwoord te formuleren. Dit zijn vijf mogelijke standaardantwoorden die u per e-mail kunt verwachten:

A.    NIET VOLDAAN: U heeft niet voldaan aan de voorwaarden voor het insturen van een idee. Controleer of u alles heeft meegestuurd en of u alle stappen goed heeft doorlopen. Indien u een stap heeft gemist, kunt u opnieuw de e-mail opstellen en insturen.

B.     AFGEWEZEN: Uw idee is niet uniek. Uw spel bevat geen elementen die uw spel bijzonder maakt en waaraan u eventueel auteursrechten kunt ontlenen. Dit kan zijn omdat uw idee al bestaat, of gedeeltelijk gebaseerd is op een bestaand spel of elementen uit bestaande spellen. Een spel moet echt vernieuwend zijn!

C.     VERGELIJKBAAR IDEE: Het kan voorkomen dat een andere auteur u voor is geweest met het insturen van een idee dat een sterke gelijkenis vertoont met dat van u. In dat geval zullen wij u zo snel als mogelijk van dit feit op de hoogte stellen. Wij kunnen geen mededeling doen over, of inzage geven in het idee dat ons eerder is voorgelegd.

D.    NIET INTERESSANT: Uw idee is misschien wel nieuw, maar voorziet niet in onze behoefte. Als uitgeverij moeten we keuzes maken en dat gaat soms ten koste van een goed idee. Soms omdat het een product betreft dat concurreert met een van onze bestaande spellen, of het is een product in een categorie waar Jumbo niet actief is.

E.     INTERESSANT: Uw idee heeft de interesse gewekt van onze productontwikkelingsafdeling. Deze zal per e-mail contact met u opnemen en de vervolgstappen met u doornemen.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Bij inzending van een spelconcept aan Jumbo, verklaart u nadrukkelijk akkoord te gaan met de volgende voorwaarden:

1.     U stuurt uw concept ongevraagd en vrijwillig in aan Jumbo.

2.     U geeft Jumbo onherroepelijk toestemming het concept intern te bespreken en te beoordelen.

3.     U verklaart dat u volledig rechthebbende bent op de voorgelegde concepten of de rechtmatige vertegenwoordiger van die rechthebbende(n). U vrijwaart Jumbo voor eventuele aanspraken van derden met betrekking tot (rechten op) het concept.

4.     Jumbo geeft geen garantie dat er iets met het toegestuurde concept wordt gedaan. Jumbo is te allen tijde bevoegd om de ontvangst en gewenste beoordeling van het spelconcept te weigeren zonder opgave van redenen.

5.     Indien Jumbo geen interesse toont in uw concept zal zij binnen 60 dagen na ontvangst u daarover per e-mail berichten. Mocht Jumbo geïnteresseerd zijn in uw concept dan zal zij contact met u opnemen om afspraken te maken.

6.     Jumbo verklaart dat er vertrouwelijk kennis zal worden genomen van uw concept.

7.     Jumbo verklaart dat zij uw concept niet zal gaan gebruiken zonder uw voorafgaande toestemming. Jumbo benadrukt daarbij dat er dagelijks vele concepten onder haar aandacht worden gebracht en dat daar ook vele gelijksoortige concepten/ideeën tussen kunnen zitten. Jumbo aanvaardt om deze reden geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van mogelijke gelijksoortige producten die door haar op de markt worden gebracht nadat u uw concept heeft ingezonden.

Small Jumbo Logo
© 2020 Koninklijke Jumbo BV. Alle rechten voorbehouden